INFORMACJA O ZMIANIE CZASU

INFORMACJA O ZMIANIE CZASU W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r  wyborami do Sejmu RP i Senatu RP przypomina się wyborcom...

Kondolencje

Pani Małgorzacie Małeckiej wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...