Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e W dniu 15 kwietnia 2022 r.  ( piątek) Urząd Gminy Skarbimierz             będzie czynny do godz....

Informacja

W dniu 15.04.2022 kasa Urzędu Gminy Skarbimierz oraz oddział banku znajdując się w budynku Urzędu będą...