Informacja

Informacja Na terenie Gminy Skarbimierz w ramach treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego...