Kondolencje

Pani Małgorzacie Kowalskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składają Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni i...

Kondolencje

Pani Małgorzacie Kowalskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy...

Kondolencje

Pani Annie Drozd wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składają Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni i Sołtysi...

Kondolencje

Pani Annie Drozd wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...