Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019roku  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...