Kondolencje

Pani Małgorzacie Adamczyk wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki  składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz...

Kondolencje

Pani Małgorzacie Adamczyk wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz koleżanki i koledzy Urzędu...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 02 maja 2019roku  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Kondolencje

Panu Leszkowi Dybie wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...