Informacja

INFORMACJA  !!!! W związku z trwająca przebudową drogi gminnej – ul. Brzeskiej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle Urząd Gminy Skarbimierz...