Apel o pomoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu zwraca się z apelem o nieodpłatne przekazanie łóżka piętrowego dla rodziny, która znajduje...

Przemoc w rodzinie

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące...