Interpelacje

Interpelacja w sprawie budowy chodnika w sołectwie Bierzów   -   odpowiedź na interpelację dot. budowy chodnika w miejscowości...