harmonogram odbioru odpadów na rok 2024.

Materiały do pobrania

 • Formularz zgłoszenia strat przez rolnika tutaj
 •  
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  tutaj 
 • Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2010 tutaj
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 tutaj
 • Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego w roku 2010 tutaj
 • Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 tutaj
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu tutaj
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew formularz-wniosku 
 • Zgłoszenie zamiaru  usunięcia  drzewa – osoba fizyczna  
 • Wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej publicznej / gminnej wewnętrznej tutaj
 • Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drugowego tutaj
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku-konopii włóknistej

Regulamin-prowadzenia-PSZOK-Gminny-w-Gminie-Skarbimierz-05.06.2023  

Deklaracje Podatkowe

DL-1 deklaracja na podatek leśny

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 deklaracja na podatek rolny

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1.A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

IL-1 informacja o lasach

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR-1 informacja o gruntach

załącznik ZDL-1 do deklaracji na podatek leśny

załącznik ZDL-2 do deklaracji na podatek leśny

załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości

załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości

załącznik ZDR-1 do deklaracji na podatek rolny

załącznik ZDR-2 do deklaracji na podatek rolny

załącznik ZIL-1 do informacji o lasach

załącznik ZIL-2 do informacji o lasach

załącznik ZIL-3 do informacji o lasach

załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach

załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach

załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tutaj

Statuty sołectw:

 • Druki dotyczące poświadczenia własnoręczności podpisu – lata pracy w gospodarstwie rolnym. tutaj

Dokumenty dotyczące ewidencji ludności :

klauzula

pełnomocnictwo

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym rejestru d

Wniosek o udostepnienie doklumentacji zwiazanej z dowodem osobistym

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców

Zgłoszenie cofnięcia certyfikatów w dowodzie osobistym

zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie pobytu stałego

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Polski trwającego dłużej niż 6 miesięcy

zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski

zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Informacje Podatkowe

informacja o gruntach

informacja o lasach

informacja o nieruchomościach i obiektah budowlanych

Załączniki