INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Skarbimierz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Opolu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 2,

– Nr 3, w liczbie 1,

– Nr 5, w liczbie 1,

– Nr 7, w liczbie 5,

– Nr 8, w liczbie 1,

– Nr 9, w liczbie 2,

– Nr 10, w liczbie 1,

– Nr 11, w liczbie 2,

– Nr 12, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Opolu II

Joanna Maksymowicz-Szczepańska