Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy Skarbimierz w 2013 r.

Lp. Miejscowość – częst. wywozu Dni tygodnia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Gmina Skarbimierz – Żłobizna, Pawłów środa 3 14 11
co drugi tydzień 17 28 25
  31
jeden raz w miesiącu 2 6 4
2. Gmina Skarbimierz – Pępice, Skarbimerz, Skarbimierz Osiedle 4 1 5
czwartek 18 17 19
co drugi tydzień 29
jeden raz w miesiącu 3 7 5
Gmina Skarbimierz – Małujowice, Łukowice, Bierzów 11 8 12
25 22 26
co drugi tydzień czwartek
jeden raz w miesiącu 10 14 12
3. Gmina Skarbimierz – Zielęcice, Lipki, Brzezina 12 9 13
piątek 26 23 27
co drugi tydzień
jeden raz w miesiącu 11 8 13
4. Gmina Skarbimierz – Kruszyna, Kopanie, Zwanowice, Prędocin 5 2 6
co drugi tydzień 19 16 20
piątek 30
jeden raz w miesiącu 25 22 27

 

Odpady komunalne z osiedli wielorodzinnych znajdujących się w Skarbimierzu Os. na ul. Akacjowej, Brzozowej i Klonowej będą odbierane 3 x w tygodniu  (poniedziałek, środa, piątek). Pojemniki zbiorcze ustawione w każdej miejscowości Gminy Skabimierz będą odbierane następująco:  odpady segregowane (pojemniki siatkowe) będą odbierane 1 raz w tygodniu we wtorek szkło (pojemniki V1100) będą odbierane w 1 poniedziałek miesiąca Osoba do kontaktu – Jerzy Radzik 774162677 Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany na indywidualne zgłoszenie w każdy 2    poniedziałek miesiąca. Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod numerem tel 774162677 wew.21

Drukuj Wydrukuj artykuł