POMOC DLA UCHODŹCÓW  Z UKRAINY

Opolski Urząd Wojewódzki uruchomił 24 godzinny dyżur koordynujący przyjmowanie ludności na terenie województwa opolskiego pod numerem telefonu:

77 452 41 13,  77 452 41 78

883 337 631, 609 530 802

adres email: recepcja@opole.uw.gov.pl

Od poniedziałku ( 7 marca ) uruchomiony zostanie Dzienny Punkt Recepcyjny w Brzeskim Centrum Seniora przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Numer telefonu kontaktowego:

77 404 58 21 lub 600 572 401

Wskazuje się, iż w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 funkcjonuje Nocny Punkt Recepcyjny ( punkt informacyjny monitoringu), który będzie czynny całodobowo w soboty i niedzielę oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00. Numer telefonu kontaktowego :

77 416 06 60 lub 798 355 304

PUNKT RECEPCYJNY W OPOLU:

DOM STUDENTA „SOKRATES”

Opole ul. Małopolska 22

CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

tel. 47 721 75 75

MIESZKAŃCY  GMINY SKARBIMIERZ, którzy mają możliwości lokalowe i chcą zakwaterować ukraińskie rodziny proszone są o zgłoszenie miejscowości (adres),  liczby osób (w tym dzieci), które mogą zakwaterować (należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu)  pod adresem mailowym Urzędu Gminy Skarbimierz: gcr@skarbimierz.pl; ug@skarbimierz.pl

lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Skarbimierz, Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12, pok. Nr 19, tel. (77) 40 46 600 wew. 216

REJESTRACJA PRZYBYCIA NA TEREN GMINY SKARBIMIERZ

Urząd Gminy Skarbimierz, Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12,  rejestruje uchodźców przybywających z Ukrainy na teren gminy w pok. Nr 19 w godzinach pracy urzędu. Tel. (77) 40 46 600 wew. 216 ( druk do pobrania w zakładce DRUKI DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY)

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – Kliknij Tutaj

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dom Studenta przy ul. Małopolskiej w stolicy województwa stał się pierwszym w regionie punktem recepcyjnym, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy. Dzięki dobrej współpracy wojewody opolskiego z władzami Politechniki Opolskiego, schronienie i tymczasową opiekę znaleźć może tu sto osób.

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/to-pierwszy-taki-punt-w-opolu-w-sokratesie-uruchomilismy-punkt-recepcyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy