Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów zs. w Grodkowie

Rachunek: 50 8870 0005 2001 0031 2334 0002

  • rachunek dochodów podatkowych
    (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
  • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  • czynsz, dzierżawa, wieczyste użytkowanie gruntów, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, sprzedaż ratalna lokali mieszkaniowych

Rachunek: 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004

  • wadia i depozyty