Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2018”.

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2018”.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 5 800,40 zł, stanowi 75,62 % wartości całego zadania i została przeznaczona na unieszkodliwienie 8,53 Mg odpadów zawierających azbest z posesji, których właściciele zgłosili wcześniej zamiar oddania wyrobów azbestowych do utylizacji.

Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Na terytorium Polski od 2002 roku są prowadzono liczne działania, których celem jest wzmocnienie procesu oczyszczania kraju z azbestu. Ponieważ usuwanie azbestu z dachów jest obecnie wymagane przez prawo, a obowiązek w usunięciu szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach budynków lub instalacji przemysłowej, gminy otrzymują dodatkowe środki z budżetu państwa na pomoc w unieszkodliwieniu odpadów azbestowych.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł