Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz – w roku 2020”

 

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2020”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  11 124,86 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 2224,97 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

  • 2224,97 zł – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

  • 6674,92 zł – środki własne gminy.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł