Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz –w roku 2023”

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2023”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27 637,20 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 5 527,44  zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 5 527,44 zł – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 16 582,32 zł – środki własne gminy.
Drukuj Wydrukuj artykuł