Informacja o realizacji zadania ” Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Skarbimierz – VIII nabór”

Na terenie Gminy Skarbimierz zakończono realizowanie zadania ” Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz – VIII nabór”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie:

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości 15 819,91 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w wysokości 15 656,97 zł.

Środki własne: 5 554,75 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź. Z 17 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 79,04 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł