W wyniku VII konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania: Unieszkodliwienie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.” Całkowity koszt zadania wyniósł 12 549,75 zł. Łączna kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu wyniosła 10 677,29 zł. Zrealizowane zadanie objęło demontaż, transport oraz unieszkodliwiane odpadów zawierających azbest.

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł