INFORMACJA

Na podstawie art. 28aa ust.6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  (t. j. Dz. U. 2023r. poz.40) mieszkańcy Gminy Skarbimierz mogą zabierać głos w debacie                   nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Sesja Rady Gminy Skarbimierz odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r.

Drukuj Wydrukuj artykuł