Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz –
w roku 2022”

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2022”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17 630,40 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 3 526,08  zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 3 526,08 zł – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 10 578,24 zł – środki własne gminy.
Drukuj Wydrukuj artykuł