W związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi  na dzień  7 kwietnia 2024 r., informujemy, iż w przeddzień dnia głosowania, tj. 6 kwietnia br. urzędnik wyborczy Gminy Skarbimierz Paulina Bruś – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem: 694843824 w godzinach od 8 do 20.

Drukuj Wydrukuj artykuł