Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat dla mieszkańców budynków nr 22A i 22B zlokalizowanych przy ul. Wesołej w Pawłowie.

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okresdzierżawy
1. część działki nr 239położona w PawłowieGmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.153

KW Nr OP1B/00023018/8

0,0250 ha RIIIb – 0,0250 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239– częściowo leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze; 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

10,00 zł 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  09 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł