W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUwagi
1.działka nr 75/1 położona w Zwanowicach Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G 66 KW Nr OP1B/00026154/40,1800 haRIV – 0,1800 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 75/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo30,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
2.działka nr 57 położona w Kruszynie Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G 87 KW Nr OP1B/00025651/11,4100 haRIIIb – 0,4800 ha RIVa – 0,5100 ha RV – 0,4200 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  1R – tereny rolnicze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo220,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.   Aktualnie obowiązuje umowa do 14.10.2021r.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł