- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

W Y K A Z

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUwagi
1.działka nr 75/1 położona w Zwanowicach Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G 66 KW Nr OP1B/00026154/40,1800 haRIV – 0,1800 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 75/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo30,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
2.działka nr 57 położona w Kruszynie Gmina Skarbimierz  jedn. rejestrowa G 87 KW Nr OP1B/00025651/11,4100 haRIIIb – 0,4800 ha RIVa – 0,5100 ha RV – 0,4200 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: –  1R – tereny rolnicze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo220,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.   Aktualnie obowiązuje umowa do 14.10.2021r.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Skarbimierz