W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUWAGI
1.cz. działki nr 238 położonej w Pawłowie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.131 KW Nr OP1B/00023018/8   0,0225 ha  RIIIb – 0,0225 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 238 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 4MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDD – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.18,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:  do 15 września każdego roku.1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    
2.cz. działki nr 239 położona w Pawłowie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 131 KW Nr OP1B/00023018/80,0250 haRIIIb- 0,0231 ha Bi- 0,0019 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 4MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDD – tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.20,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 września każdego roku.1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
3.działka nr 137/2 położona w Zwanowicach  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 119 KW Nr OP1B/00026154/40,4400 haRIIIb – 0,2100 ha PsIII – 0,2300 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 137/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – US/UP – sport, rekreacja oraz zabudowa usług publicznych.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo352,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada.1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz   

Drukuj Wydrukuj artykuł