Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem.

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. lokalu  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoCzynszUwagi
1.2.3.4.5.6.7.
  2.  dz. nr 273/1 ark. m. 3 położona w obrębie Pępice OP1B/00026044/0  81,10 m²  Lokal usytuowany w budynku Domu Ludowego w miejscowości Pępice
o pow. 81,10 m². Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej (sklep spożywczo-przemysłowy).
  Działka nr 273/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1UP – tereny zabudowy usług publicznych.  250,00 zł netto + należny podatek VAT.   Cena miesięcznego czynszu.  Podatek od nieruchomości opłaca najemca.   Umowa do 3 lat.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł