Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz

Uchwała nr XXXVIII/283/2023 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz

www.skarbimierz.pl/pliki/mpzp.zip  – link proszę wkleić w pasku przeglądarki

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu II SA/Op 148/23 z dnia 29 czerwca 2023r

Rozstrzygnięcie nadzorcze IN.VII.743.19.2023 Wojewody Opolskiego do uchwały nr XXXVIII/283/2023 Rady Gminy Skarbimierz. 

dane przestrzenne do Uchwały XXXVIII/283/2023 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 lutego 2023r.

Plan przestrzennego zagospodarowania dla Gminy Skarbimierz.

Uchwała  nr XXI/163/2021 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz.

Uchwała nr XXI-163-2021 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2021r.

Załącznik nr 1 arkusz 01 – Lipki

Załącznik nr 1 arkusz 02 – Brzezina

Załącznik nr 1 arkusz 03 – Zielęcice

Załącznik nr 1 arkusz 04 – Małujowice

Załącznik nr 1 arkusz 05 – Łukowice Brzeskie

Załącznik nr 1 arkusz 06 – Bierzów

Załącznik nr 1 arkusz 07 – Pępice

Załącznik nr 1 arkusz 08 – Skarbimierz-Osiedle

Załącznik nr 1 arkusz 09 – Skarbimierz

Załącznik nr 1 arkusz 10 Żłobizna

Załącznik nr 1 arkusz 11 – Pawłów

Załącznik nr 1 arkusz 12 – Prędocin

Załącznik nr 1 arkusz 13 – Kruszyna

Załącznik nr 1 arkusz 14 – Zwanowice

Załącznik nr 1 arkusz 15 – Kopanie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.23.2021.KM Wojewody Opolskiego z dnia 4 maja 2021 r. do uchwały nr XXI/163/2021 Rady Gminy Skarbimierz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla  terenów w części obrębów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.

  • UCHWAŁA NR XXXVI-259-2010 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrębów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice. tutaj
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/259/2010 tutaj
  • Załącznik nr 1 do Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrębów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice tutaj

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz

  • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Załącznik nr 1 Skarbimierz studium_uchwala_XXXVI_258_2010
  • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKARBIMIERZ Załącznik nr 2 tutaj (otwierając przeglądarką IE należy wykonać prawy przycisk myszy i „zapisz element docelowy jako …” i zapisać w swojej lokalizacji, a potem z tej lokalizacji już lokalnie otworzyć. Pozostałe przeglądarki internetowe radzą sobie dobrze z tak dużymi plikami graficznymi.)