W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

1. Część działki nr 268/2

położona w Żłobiźnie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.71

KW Nr OP1B/00025583/3

część działki o pow. 25,5 m² część działki

RIVa – 25,5 m²

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 268/2 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1- tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ- tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD

tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe;

 

Sposób zagospodarowania:

Nieruchomość udostępnia w celu ustawienia tablicy reklamowej

 

325,20 zł

+ podatek VAT

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu:

płatny do 15 każdego miesiąca

 

 

 

1-3 lat

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 03.102014 r. do dnia  24.10.2014 r.

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł