Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Pępice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow.

 

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 461/1

Jedn. rej. Nr G.113,

ark. map 3,

Pępice

 

 

 

pow. działki

0,2800 ha,

 

pow. zabudowy budynków 446 m²

 

OP1B/00007311/4

 

Działka zabudowana położona w środkowej części wsi Pępice w otoczeniu gruntów o funkcji gospodarczej i rolnej, w drugiej linii za zabudową siedliskową. Teren w przeważającej części jest ogrodzony, nie jest utwardzony. Kształt działki regularny, na dostęp do drogi publicznej, nieurządzonej (gruntowej) Uzbrojenie terenu: prąd. Nieruchomość jest zabudowana zespołem dwóch budynków gospodarczych garażowo – magazynowej wzniesionym ok. 1964 roku.

Budynek gospodarczo – magazynowy nr 283 budynek przeznaczony do przechowywania maszyn rolniczych (niższa część) oraz kombajnów (wyższa część).

Budynek gospodarczy – magazynowy nr 282 budynek przeznaczony do przechowywania ciągników rolniczych, składa się z 10 segmentów garażowych.

Ogólnie do wyceny przyjęto stan techniczny zabudowy zespołu budynków jako pogorszony. Funkcjonalność budynków średnia. Instalacja elektryczna i odgromowa nieczynna. Przedsiębiorstwo energetyczne rozebrało przyłącze energetyczne.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 461 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– U6 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej (tj. rzemiosło, handel) oraz przemysłowej.

 

przetarg

 

74.000,00 zł

 

zwolnienie z podatku VAT

 

 

 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia  19.05.2017r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  07.04.2017r. do dnia 28.04..2017r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł