Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cenanierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Działka

nr 151

ark. m. 2

jedn. Rej. G 2

0,0714 ha OP1B/00020638/9 Skarbimierz-Osiedle Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na zakręcie ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych. Oddalona od centrum miasta Brzeg

o ok. 4 km. Lokalizacja korzystna. Działka jest zakrzaczona i zachwaszczona. Uzbrojenie terenu: prąd, woda. Możliwości inwestycyjne znacznie pogorszone ze względu na przecinającą działkę sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Działka nr 151

leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDD– tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

Przetarg

ustny nieograniczony

80.000,00

zł netto

+

podatek

VAT

 

2.

 

Działki

nr 158

oraz nr 159

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0921 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 158 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Działka nr 159  – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD– tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe)

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

109.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

3.

 

Działki

nr 156

oraz nr 157

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0951 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działki nr 156,
nr 157
– leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

106.000,00

zł netto

+

podatek VAT

 

4.

 

Działka

nr 75/49

ark. m. 2

jedn. Rej. G 2

 

0,0775 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ulicy Topolowej w otoczeniu gruntów zabudowanych. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4 km. Od północy nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana, występują samosiejki drzew i krzewów, teren jest gęsto porośnięty, przez północną część sąsiadującą z linią kolejową przechodzi linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowa, wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna, ponadto działkę przecinają dwie sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Możliwości inwestycyjne średnie, ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr  75/49 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U– tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

66.000,00

zł netto

+

podatek VAT

 

5.

 

Działka

nr 75/18

ark. m. 2

jedn. Rej. G 2

 

0,0925 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ulicy Topolowej w otoczeniu gruntów zabudowanych. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4 km. Od północy nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana, występują samosiejki drzew i krzewów, teren jest gęsto porośnięty, przez północną część sąsiadującą z linią kolejową przechodzi linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowa, wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Możliwości inwestycyjne średnie ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 75/18  –

leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U– tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

78.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 29 września 2014r. do dnia 13 października 2014r.

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł