Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 245/3 o pow. 0,2800 ha, ark. m. 1 położona w Lipkach, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 190, KW Nr OP1B/00022138/8 Nieruchomość rolna położona w Lipkach, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 50,00 zł

 

(zw. z podatku VAT)

10,00 zł

 

płatne do 20.05.2014r.

27.05.2014r.

o godz. 9°°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

  działka nr 20/8 o pow. 0,1672 ha, ark. m. 1 położona w Skarbimierzu, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 2, KW Nr OP1B/00047157/8 Nieruchomość rolna położona w Skarbimierzu, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 40,00 zł

 

(zw. z podatku VAT)

5,00 zł

 

płatne do 20.05.2014r.

27.05.2014r.

o godz. 93°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Forma zbycia: dzierżawa na okres 3 lat

 

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada każdego roku

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

 

Wadium ulega

  • zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku wygrania przetargu;
  • zwróceniu niezwłocznie po przetargu w przypadku jego nie wygrania.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 18.04.2014r. do 19.05.2014r.

 

Skarbimierz-Osiedle, 17.04.2014r.                                                                          Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł