- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Przetarg – „Przebudowa pobocza drogi gminnej – wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych.”