- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Remont drogi gminnej w miejscowości Zielęcice, ul. Długa na działkach ewid. nr 414, 418/1, 416, 413, 465/1, 262/7