Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem.

Lp. Nr ewidencyjny

działki

Pow.

lokalu

 

Opis lokalu Przeznaczenie

działki

Czynsz Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

1.

dz. nr 75/27 o pow. 0,6894

ark. m. 2

położona w obrębie Skarbimierz Osiedle

OP1B/00020638/9

 

15,40 m²

 

Lokal nr 22 usytuowany w budynku Urzędu Gminy Skarbimierz przy ul. Parkowej 12 w Skarbimierzu Osiedlu.

 

Lokal przeznaczony na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Skarbimierz

 

Działka nr 75/27 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U1-  tereny zabudowy usług administracyjnej

 

100,00 zł

+VAT

 

Cena miesięcznego czynszu

 

Umowa zostanie zawarta
z Bankiem wyłonionym
z zapytania ofertowego

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10 września 2014 r. do dnia 01 października 2014r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł