W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz miesięczny Okres

dzierżawy

1.  

Część działki nr 75/33

położonej w Skarbimierz-Osiedlu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.2

KW Nr OP1B/00020638/9

 

Powierzchnia całej działki:

0,1571 ha

 

W tym:

Bp – 0,1077 ha

Ba – 0,0494 ha

 

Część działki przeznaczonej do dzierżawy –
200 m2

 

Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Skarbimierza-Osiedla. Kształt działki nieforemny. Stan zagospodarowania dobry

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 75/33– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U –tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej.

 

Sposób zagospodarowania:

Nieruchomość udostępnia się z przeznaczeniem prowadzenia na niej działalności usługowo-handlowej.

 

Wszelkie koszty i formalności związane z przystosowaniem nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej na przedmiotowej działce oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń itp. w zakresie dzierżawcy

 

20,00 zł miesięcznie

+ podatek VAT

płatny do 15 każdego miesiąca

 

 

 

1 – 10 lat

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia  18 września 2014 r. do dnia  02 października 2014 r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł