Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Kopanie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz

przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 83/4

Jedn. rej. Nr G.137,

ark. map 1,

Kopanie

 

 

 

Pow.

0,0536 ha.

 

 

OP1B/00005307/9

 

Działka niezabudowana położona we wschodniej części obrębu Kopanie przy drodze głównej, w otoczeniu gruntów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od północy w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Odry (teren zagrożony powodziami), ok. 12 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd do działki drogą asfaltową. Uzbrojenie terenu: woda,  prąd, kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 83/4 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM– tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD- tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe

 

Przetarg ograniczony

 

8.800,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 83/1

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 07.06.2017r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26.04.2017r. do dnia 17.05.2017r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł