Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Kopanie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 32/3

Jedn. rej. Nr G. 39, ark. m. 1

Kopanie

 

Pow.

0,7579 ha

 

OP1B/00005307/9

 

Działka położona w środkowej części obrębu Kopanie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji zagrodowej, od zachodu sąsiaduje z Domem Ludowym, od północy z przystanią przy korycie rzeki Odry. Dojazd od północy i zachodu drogami urządzonymi.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja. Działka nie jest używana, teren jest płaski, w północnej i zachodniej części działki wzdłuż drogi oraz w centralnej części znajduje się drzewostan. .

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 32/3 – leży:

w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RM– tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

 

przetarg

 

124.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.04.2016r. do dnia 06.05.2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł