Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Kopanie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz

przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 83/3

Jedn. rej. Nr G.137,

ark. map 1,

Kopanie

 

 

 

Pow.

0,1043 ha.

 

 

OP1B/00005307/9

 

Działka niezabudowana położona we wschodniej części obrębu Kopanie przy drodze głównej, w otoczeniu gruntów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od północy w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Odry (teren zagrożony powodziami), ok. 12 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie terenu: woda,  prąd, kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 83/3 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem R– tereny rolnicze;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ- tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.

 

Przetarg ograniczony

 

6.800,00 zł netto

 

podatek VAT

w wysokości 23%  – zwolnione

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 83/1

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia  07.06.2017r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26.04.2017r. do dnia 17.05.2017r.

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł