Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Lipki stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 218/4,

jedn. rej. Nr G.153,

ark. map 1,

Lipki

 

 

 

Pow.

 

0,1000 ha.

 

 

 

 

OP1B/00022138/8

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Lipki jest otoczona terenami rolnymi, w nie dłuższej odległości  od zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, lokalizacja korzystna. Działka obecnie jest używana rolniczo. Dojazd drogą gruntową od północy  – średnio korzystny. Brak uzbrojenia terenu.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działki nr 218/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

–R – tereny rolnicze

 

przetarg

 

5.200,00 zł

(zw. z podatku VAT)

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 20.11.2017 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                                                           Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł