- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Lipki stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Lipki stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 218/4,

jedn. rej. Nr G.153,

ark. map 1,

Lipki

 

 

 

Pow.

 

0,1000 ha.

 

 

 

 

OP1B/00022138/8

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Lipki jest otoczona terenami rolnymi, w nie dłuższej odległości  od zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, lokalizacja korzystna. Działka obecnie jest używana rolniczo. Dojazd drogą gruntową od północy  – średnio korzystny. Brak uzbrojenia terenu.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działki nr 218/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

–R – tereny rolnicze

 

przetarg

 

5.200,00 zł

(zw. z podatku VAT)

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 20.11.2017 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                                                           Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Skarbimierz