Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Lipki stanowiącej własność Gminy Skarbimierz

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 245/7

Jedn. rej. Nr G.153,

ark. map 1,

Lipki

 

 

 

Pow.

0,2779 ha.

 

 

OP1B/00022138/8

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Lipki przy ul. Ogrodowej, w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskiej odległości terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej. Dojazd drogą gruntową, to terenów pod budownictwo słaby, dla terenów rolnych średni. Uzbrojenie terenu: woda i prąd. Działka jest użytkowana rolniczo.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 245/7 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2– tereny ogrodów i sadów;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

przetarg

 

41.685,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 04.04.2016r. do dnia 25.04.2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł