Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Lipki stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 245/7

Jedn. rej. Nr G.153,

ark. map 1,

Lipki

 

 

 

Pow.

0,2464 ha.

 

 

OP1B/00022138/8

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Lipki przy ul. Ogrodowej, w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskiej odległości terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej. Dojazd drogą gruntową, to terenów pod budownictwo słaby, dla terenów rolnych średni. Uzbrojenie terenu: woda i prąd. Działka jest użytkowana rolniczo.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 245/7 – leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2– tereny ogrodów i sadów;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

przetarg

 

36.960,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia  24.03.2017r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10.02.2017r. do dnia 03.03.2017r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł