- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości  Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbyciaCena
  1.  Działka:   nr 432/2, jedn. rej. Nr G.191, ark. map 1, Łukowice Brzeskie      Pow.   0,0858 ha.        OP1B/00027714/5  Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca, w pobliżu znajduje się świetlica wiejska, tereny sportu i rekreacji, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń utrudniających zabudowę. Działka ma regularny kształt, przecina ją podziemna sieć energetyczna (wzdłuż północnej granicy). Dojazd od północy drogą urządzoną płytami betonowymi – średni. Uzbrojenie terenu: prąd i woda, kanalizacja nieco dalej – w drodze przy zabudowie szeregowej.  Przyjęto jako dobre.   Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.    Działka nr 432/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 13MN – przeznaczenie podstawowe –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   przetarg  37.000,00 zł netto + podatek VAT  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 07.02.2022 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.12.2021 r. do dnia 17.01.2022 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz