Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 454/13,

jedn. rej. Nr G.191,

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

 

0,1291 ha.

 

 

 

 

OP1B/00027714/5

 

Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, od południa nieczynna linia kolejowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń. Działka ma regularny kształt.

Dojazd od północy drogą urządzoną – płytami betonowymi – średni.

Uzbrojenie terenu: woda na działce, prąd i kanalizacja w pobliżu w drodze.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działka nr 454/13 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– U3 – tereny zabudowy usług kultury.

 

przetarg

 

40.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 31.01.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.12.2019 r. do dnia 10.01.2020 r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł