Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działki:

 

nr 274/10,

jedn. rej. Nr G.77,

nr 449,

jedn. rej. Nr G. 191

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

 

0,1189 ha

 

0,0240 ha

 

 

 

 

Łączna pow. 0,1429 ha

 

 

 

OP1B/00022139/5

 

OP1B/00027714/5

 

Działki niezabudowane położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz sportowo – rekreacyjna, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd od wschodu i północy drogami asfaltowymi – dobry.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja.

Działki nie są użytkowane, teren jest równy, bez nasadzeń, wykoszony. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej działki przecinają podziemne linie elektroenergetyczne (wzdłuż granicy działek 274/10 i 449) i wodociągowa (przez działkę 449). Powyższe podziemne uzbrojenie terenu utrudnia zabudowanie terenu w stopniu umiarkowanym.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 274/10,         nr 449 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

przetarg

 

51.000,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 09.03.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.01.2020 r. do dnia 17.02.2020 r.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł