Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 454/12,

jedn. rej. Nr G.191,

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

 

0,1296 ha.

 

 

 

 

OP1B/00027714/5

 

Działka niezabudowana, położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, od południa nieczynna linia kolejowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana i nie jest zagospodarowana. Brak nasadzeń. Działka ma regularny kształt.

Dojazd od północy drogą urządzoną – płytami betonowymi – średni.

Uzbrojenie terenu: woda na działce, prąd i kanalizacja w pobliżu w drodze.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Działka nr 454/12 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– 1UP – przeznaczenie podstawowe -zabudowa usług publicznych.

 

przetarg

 

43.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 16.08.2021 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 05.07.2021 r. do dnia 26.07.2021 r.

 

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł