Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działki:

 

nr 274/9,

jedn. rej. Nr G.77,

nr 437,

jedn. rej. Nr G. 191

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

 

0,0619 ha.

 

0,0417 ha

 

 

 

 

Łączna pow. 0,1036 ha

 

 

 

OP1B/00022139/5

 

OP1B/00027714/5

 

Działki niezabudowane położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa. Dojazd drogą asfaltową.

Uzbrojenie terenu: woda i prąd i kanalizacja. Działki nie są użytkowane, teren jest równy, bez nasadzeń. Działki przecinają dwie podziemne linie elektroenergetyczne. Jedna przebiega przez obie działki równolegle do północnej granicy, druga przecina południowo – zachodni narożnik dz. nr 437.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 274/9, nr 437 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

41.500,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 31.03.2017r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07.02.2017r. do dnia 28.02.2017r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł