Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 435

Jedn. rej. Nr G. 191, ark. m. 1

Łukowice Brzeskie

 

Pow.

0,1074 ha

 

OP1B/00027714/5

 

Działka położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa. Dojazd od południa drogą urządzoną (obecnie w trakcie remontu).

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja. Działka nie jest używana, teren jest wyrównany, bez nasadzeń. Działkę przecina podziemna linia elektroenergetyczna, która przebiega równolegle do północnej granicy.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 435- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

43.000,00 zł

netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

2.

 

Działka nr 434

Jedn. rej. Nr G. 191, ark. m. 1

Łukowice Brzeskie

 

Pow.

0,1186 ha

 

OP1B/00027714/5

 

Działka położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa. Dojazd od południa drogą urządzoną (obecnie w trakcie remontu).

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja. Działka nie jest używana, teren jest wyrównany, bez nasadzeń. Działkę przecina podziemna linia elektroenergetyczna, która przebiega równolegle do północnej granicy.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 434- leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

47.500,00 zł

 

 

3.

 

Działki:

 

nr 274/9,

jedn. rej. Nr G.77,

nr 437,

jedn. rej. Nr G. 191

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

 

0,0619 ha.

 

0,0417 ha

 

 

 

 

Łączna pow. 0,1036 ha

 

 

 

OP1B/00022139/5

 

OP1B/00027714/5

 

Działki niezabudowane położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa. Dojazd drogą asfaltową.

Uzbrojenie terenu: woda i prąd i kanalizacja. Działki nie są użytkowane, teren jest równy, bez nasadzeń. Działki przecinają dwie podziemne linie elektroenergetyczne. Jedna przebiega przez obie działki równolegle do północnej granicy, druga przecina południowo – zachodni narożnik dz. nr 437.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 274/9, nr 437 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

41.500,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.04.2016r. do dnia 06.05.2016r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł