Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie Przeznaczeniew planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbycia Cena
 1. Działki: 

nr 274/10,

jedn. rej. Nr G.77,

nr 449,

jedn. rej. Nr G. 191

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

Pow.

 

0,1189 ha.

 

0,0240 ha

 

 

 

 

Łączna pow. 0,1429 ha

 

OP1B/00022139/5

 

OP1B/00027714/5

Działki niezabudowane położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa. Dojazd drogą asfaltową. Uzbrojenie terenu: woda i prąd i kanalizacja. Działki nie są użytkowane, teren jest równy, bez nasadzeń.Wzdłuż wspólnej granicy działek przebiega podziemna linia elektroenergetyczna. Natomiast działkę
nr 449 przecina sieć wodociągowa.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Działki nr 274/10, nr 449 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przetarg 53.500,00 zł netto+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 23 grudnia 2015r. do dnia 13 stycznia 2016r.

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł